فروشگاه لوزام یدکی دانگ فنگ

قطعات گیربکس دانگ فنگ

میل دو شاخ کلاج گیربکس

میل دو شاخ کلاج گیربکس

شماره فنی
16NM07-02060
دو شاخ کلاج گیربکس

دو شاخ کلاج گیربکس

شماره فنی
16NM-02063
خار دنده 1و2و3و4 گیربکس

خار دنده 1و2و3و4 گیربکس

شماره فنی
DC6J90TA-184
ساچمه دنده 1و2و3و4 گیربکس

ساچمه دنده 1و2و3و4 گیربکس

شماره فنی
DC6J90TA-183
پوسته جلویی گیربکس

پوسته جلویی گیربکس

شماره فنی
DC12J150T01-016B