فروشگاه لوزام یدکی دانگ فنگ

آدرس فروشگاه مرکزی دانگ فنگ و فاو اخوان کریمی

اصفهان - شاهپورجدید - خیابان مشیرالدوله - نبش چهارراه هزاردستان - فروشگاه مرکزی دانگ فنگ و فاو اخوان کریمی

 تلفن فروشگاه :

 33878498 031

33878499 031

 33870004 031

33870005 031

 تلفن همراه :

09132101373

09132294654

صفحه اینستاگرام :

dongfeng_faw_akhavan_karimi@

آدرس ایمیل :

 info@bk-dta.com

karimiyadak_Co@yahoo.com